Dealer
Login

1. Katsaus tietosuojaan

Yleistä

Seuraavat tiedot antavat sinulle helposti navigoitavan yleiskuvan siitä, mitä henkilötiedoillesi tapahtuu, kun vierailet tällä verkkosivustolla. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joista sinut voidaan henkilökohtaisesti tunnistaa. Tarkempia tietoja tietosuojasta saat tämän tekstin lopussa olevasta tietosuojalausekkeesta.

Tietojen tallennus tällä verkkosivustolla

Kuka vastaa tietojen tallentamisesta tällä verkkosivustolla (ts. on "rekisterinpitäjä")?

Tämän verkkosivuston tietoja käsittelee verkkosivuston ylläpitäjä, jonka yhteystiedot ovat tämän sivuston kohdassa "Lain edellyttämät tiedot".

Kuinka tallennamme tietojasi?

Keräämme tietoja, jotka olet jakanut meille. Nämä voivat olla esimerkiksi tietoja, jotka annat yhteydenottolomakkeellamme. IT-järjestelmämme tallentavat automaattisesti muita tietoja, kun vierailet verkkosivuillamme. Nämä tiedot sisältävät pääasiassa teknistä tietoa (esim. selain, käyttöjärjestelmä tai aika, jolloin sivustolla on vierailtu). Nämä tiedot tallennetaan automaattisesti, kun käyt sivustollamme.

Mihin tarkoituksiin käytämme tietojasi?

Osa tiedoista tarvitaan verkkosivuston virheettömän toimivuuden takaamiseksi. Muita tietoja voidaan käyttää käyttäjien toimintamallien analysointiin.

Mitä oikeuksia sinulla on tietojesi suhteen?

Sinulla on oikeus saada tietoja arkistoitujen henkilötietojesi lähteestä, vastaanottajista ja tarkoituksista milloin tahansa ilman, että sinulle koituu kuluja. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia näiden tietojen korjaamista, suojaamista tai poistamista. Jos sinulla on kysyttävää tästä tai muista tietosuojaan liittyvistä seikoista, voit milloin tahansa ottaa yhteyttä kohdassa "Lain edellyttämät tiedot" ilmoitettuun osoitteeseen. Sinulla on myös valitusoikeus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Lisäksi tietyissä olosuhteissa sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Katso lisätietoja tietosuojaselosteesta kohdasta "Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen".

Analysointityökalut ja kolmansien osapuolten tarjoamat työkalut

Verkkosivustollamme käydessäsi selailukäyttäytymistäsi voidaan analysoida tilastollisesti. Tämä tapahtuu erityisesti evästeiden ja niin kutsuttujen analysointiohjelmien avulla. Selauskäyttäytymisesi analysointi tapahtuu pääsääntöisesti anonyymisti, selauskäyttäytymistä ei voi johtaa sinuun. Voit kieltää tämän analysoinnin tai estää sen olemalla käyttämättä tiettyjä työkaluja. Lisätietoja löydät seuraavasta tietosuojalausekkeesta. Voit kieltää tällaisen analysoinnin. Kieltomahdollisuuksista kerromme lisää tässä tietosuojalausekkeessa.

2. Yleiset tiedot ja pakolliset tiedot

Tietosuoja

Näiden sivujen ylläpitäjä suhtautuu henkilötietojesi suojaamiseen tosissaan. Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti ja lakisääteisten tietosuojamääräysten sekä tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. Tätä verkkosivustoa käyttäessäsi kerätään erilaisia henkilötietoja. Henkilötietoja ovat tiedot, joista sinut voidaan henkilökohtaisesti tunnistaa. Tässä tietosuojalausekkeessa kerrotaan, mitä tietoja keräämme ja mihin niitä käytämme. Siinä kerrotaan myös, miten ja mihin tarkoituksiin niitä kerätään. Muistutamme kuitenkin, että tiedonsiirtoon Internetissä (esim. sähköpostiviestinnässä) voi sisältyä tietoturva-aukkoja Tietoja ei voida suojata aukottomasti kolmannen osapuolen käytöltä.

Tiedot vastaavasta tahosta (jota kutsutaan EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa GDPR:ssä rekisterinpitäjäksi)

Tämän verkkosivuston rekisterinpitäjä on:

GHOST-Bikes GmbH
An der Tongrube 3
95652 Waldsassen
Puhelin: 09632-92550
Sähköposti: info@ghost-bikes.de

Rekisterinpitäjä on se luonnollinen tai oikeudellinen henkilö, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa päättää henkilötietojen (esim. nimien, sähköpostiosoitteiden yms.) käyttötarkoituksesta ja -tavoista.

Tietosuojavastaavan nimeäminen lain edellyttämällä tavalla

Olemme nimittäneet yrityksellemme tietosuojavastaavan.

Dipl.ins. Lars Ebertz L-E-C.COM GmbH:n toimeksiannosta
Ober den Wiesen 17
35756 Mittenaar
Puhelin: +49 2778 6969 10
Sähköposti: lars@ebertz-datenschutz.de

Tietoa tietojen siirrosta Yhdysvaltoihin

Verkkosivustollamme käytetään erityisesti Yhdysvalloissa sijaitsevien yritysten työkaluja. Kun nämä työkalut ovat aktiivisia, henkilötietosi voidaan välittää kyseisten yritysten yhdysvaltalaisille palvelimille. Huomaa, että Yhdysvallat ei ole turvallinen kolmas maa EU:n tietosuojalainsäädännössä tarkoitetulla tavalla. Yhdysvaltalaiset yritykset ovat velvollisia luovuttamaan henkilötietoja turvallisuusviranomaisille ilman, että sinä asianomaisena henkilönä voit ryhtyä oikeustoimiin tätä vastaan. Siksi ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että Yhdysvaltain viranomaiset (esim. salaiset palvelut) käsittelevät, arvioivat ja tallentavat tietojasi pysyvästi yhdysvaltalaisille palvelimille seurantatarkoituksia varten. Me emme pysty vaikuttamaan tällaisiin käsittelytoimiin.

Tietojenkäsittelyn suostumuksen peruuttaminen

Monet tietojenkäsittelyn vaiheet ovat mahdollisia ainoastaan, jos annat niihin nimenomaisen suostumuksesi. Voit milloin tahansa peruuttaa jo antamasi suostumuksen. Tähän riittää vapaamuotoinen sähköpostiviesti. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta sitä ennen suoritetun tietojenkäsittelyn lainmukaisuuteen.

Tietojenkeruun vastustamisoikeus erityistapauksissa sekä suoramainonnan vastustamisoikeus (GDPR:n 21 artikla)

Kun tietojenkeruu tapahtuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan alakohdan e tai f perusteella, sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa käsittelyä, mikäli se on perusteltua erityiseen henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvästä syystä. Tämä koskee myös näihin ehtoihin perustuvaa profilointia. Käsittelyn perusteena oleva kulloinenkin oikeusperuste on mainittu tietosuojalausekkeessa. Jos vastustat tietojesi käsittelyä, emme enää käsittele sinua koskevia henkilötietoja, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi (vastustamisoikeus GDPR:n 21 artiklan 1 kohdan mukaan).

Jos henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten. Tämä koskee myös profilointia silloin, kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos vastustat henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, niitä ei saa enää käsitellä tähän tarkoitukseen (vastustamisoikeus GDPR:n 21 artiklan 2 kohdan mukaan).

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity katsoo, että käsittelyssä on toimittu vastoin EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR), hänellä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut. Valitusoikeus on voimassa riippumatta muista käytettävissä olevista hallinnollisista tai oikeudellisista menettelyistä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että luovutamme kaikki tiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, luovutettavaksi sinulle tai kolmannelle osapuolelle yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa. Jos haluat vaatia tietojen suoraa siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle, se tapahtuu vain, jos se on teknisesti mahdollista.

SSL- ja/tai TLS-salaus

Turvallisuussyistä ja luottamuksellisen sisällön, kuten ostotilausten tai tiedustelujen lähettämisen suojaamiseksi, jotka lähetät meille verkkosivuston ylläpitäjänä, tämä verkkosivusto käyttää joko SSL- tai TLS-salausohjelmaa. Suojatun yhteyden tunnistaa selaimen osoitekentässä näkyvästä lukkokuvakkeesta ja osoitekentässä olevasta tekstistä, joka muuttuu muodosta "http://" muotoon "https://". Kun SSL- tai TLS-salaus on käytössä, kolmannet osapuolet eivät voi lukea lähettämiäsi tietoja.

Tietojen saanti, suojaaminen, oikaisu ja poistaminen

Sinulla on voimassa olevien lakisääteisten määräysten puitteissa milloin tahansa saada tietoa sinusta tallennetuista henkilötiedoista, niiden alkuperästä ja vastaanottajista sekä tietojen käsittelyn tarkoituksesta. Sinulla voi myös olla oikeus oikaista, suojata tai poistaa näitä tietoja. Jos sinulla on kysyttävää tästä aiheesta tai muita henkilötietoja koskevia kysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa osoitteeseen, joka on ilmoitettu kohdassa "Lain edellyttämät tiedot".

Oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista

Sinulla on oikeus vaatia rajoitusten asettamista henkilötietojesi käsittelyyn. Voit tehdä niin ottamalla milloin tahansa yhteyttä meihin osoitteeseen, joka on ilmoitettu kohdassa "Lain edellyttämät tiedot". Oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista koskee seuraavia tapauksia:

 • Epäilet tallentamiemme tietojen oikeellisuutta. Tarvitsemme yleensä jonkin aikaa tämän vaatimuksen vahvistamiseen. Tutkinnan aikana sinulla on oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.
 • Jos henkilötietojesi käsittely tapahtui/tapahtuu laittomalla tavalla, sinulla on mahdollisuus vaatia tietojesi käsittelyn rajoittamista niiden hävittämisen sijaan. Jos emme enää tarvitse henkilötietojasi ja tarvitset niitä laillisten oikeuksiesi käyttämiseen, puolustamiseen tai vaatimiseen, sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista niiden hävittämisen sijaan.
 • Jos olet esittänyt vastalauseen GDPR:n artiklan 21 osan 1 mukaan, sinun oikeuksiasi ja meidän oikeuksiamme on punnittava toisiaan vastaan. Niin kauan kuin ei ole selvitetty, kenen edut vallitsevat, sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Jos olet rajoittanut henkilötietojesi käsittelyä, näitä tietoja – lukuun ottamatta niiden arkistointia – voidaan käsitellä vain suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai muiden luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden oikeuksien puolustamiseksi tai tärkeistä yleisen edun mukaisista syistä, joihin Euroopan unioni tai EU:n jäsenvaltio on vedonnut.

Ei-toivottujen sähköpostiviestien torjunta

Julkaisutietojen antamisvelvollisuuden puitteissa kohdassa "Lain edellyttämät tiedot" julkaistujen yhteystietojen käyttö kolmansien osapuolten toimesta sellaisen mainonnan ja materiaalien lähettämiseen, joita ei ole nimenomaisesti pyydetty, on täten kielletty. Sivuston ylläpitäjä pidättää itsellään oikeuden oikeustoimiin ei-toivotun mainonnan, kuten roskapostin, lähettämisen johdosta.

3. Tietojen tallentaminen verkkosivuillamme

Evästeet

Joissain tapauksissa verkkosivustomme käyttää ns. evästeitä. Evästeet eivät aiheuta tietokoneellesi vahinkoa, eivätkä ne sisällä viruksia. Evästeiden tarkoituksena on tehdä sivustostamme käyttäjäystävällisempi, tehokkaampi ja turvallisempi. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka asetetaan tietokoneellesi ja jotka selaimesi tallentaa. Useimmat käyttämämme evästeet ovat niin kutsuttuja istuntoevästeitä. Ne poistetaan koneeltasi automaattisesti poistuttuasi sivustoltamme. Muut evästeet säilyvät tallennettuna päätelaitteellasi, kunnes poistat ne. Nämä evästeet mahdollistavat meille selaimesi tunnistamisen seuraavalla käynnilläsi. Voit muuttaa selaimesi asetuksia niin, että saat tiedon evästeiden asettamisesta ja voit sallia evästeet vain yksittäistapauksissa, estää ne tietyissä tapauksissa tai yleisesti ottaen sekä ottaa käyttöön evästeiden automaattisen poistamisen sulkiessasi selaimen. Evästeiden poistaminen käytöstä voi rajoittaa tämän verkkosivuston toimivuutta. Evästeet, joita tarvitaan elektronisen viestintätapahtuman suorittamiseen tai tiettyjen, toivomiesi toimintojen (esim. ostoskoritoiminnon) mahdollistamiseen, tallennetaan GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan alakohdan f mukaisesti. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu tallentaa evästeitä mahdollistaakseen palveluidensa teknisesti virheettömän sekä optimoidun käytön. Jos muita evästeitä (esim. selauskäyttäytymisesi analysoimiseen tarkoitettuja) tallennetaan, ne on mainittu tässä tietosuojalausekkeessa erikseen.

Palvelimen lokitiedostot

Sivuston palveluntarjoaja kerää ja tallentaa automaattisesti selaimesi meille lähettämiä tietoja niin kutsuttuihin palvelimen lokitiedostoihin. Näitä ovat: Selaintyyppi ja -versio Käytetty käyttöjärjestelmä Viittaava URL-osoite Yhteyttä ottavan tietokoneen isäntänimi Palvelinpyynnön kellonaika IP-osoite Näistä tiedoista ei tehdä yhteenvetoa muiden tietolähteiden kanssa. Tietojen tallennus perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan alakohtaan f. Verkkosivuston ylläpitäjän oikeutettuna etuna on sen verkkosivuston teknisesti virheetön esitys ja optimointi. Tätä varten palvelimen lokitiedostojen tallentaminen on välttämätöntä.

Yhteydenottolomake

Kun lähetät meille yhteydenottopyynnön yhteydenottolomakkeen kautta, tallennamme tietosi yhteydenottolomakkeesta sekä siinä antamasi yhteystiedot yhteydenottopyynnön ja mahdollisten jatkokysymysten käsittelyä varten. Emme luovuta näitä tietoja eteenpäin ilman suostumustasi. Yhteydenottolomakkeessa antamiasi tietoja käsitellään näin ainoastaan antamasi suostumuksen perusteella (GDPR 6 artiklan 1 kohdan alakohta a). Voit perua tämän suostumuksen milloin tahansa. Tähän riittää vapaamuotoinen sähköpostiviesti. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta sitä ennen suoritetun tietojenkäsittelyn lainmukaisuuteen. Yhteydenottolomakkeessa antamasi tiedot jäävät meille, kunnes pyydät poistamaan ne, perut suostumuksesi niiden tallentamiseen tai tietojen tallentamisen tarkoitus lakkaa olemasta (esim. yhteydenottosi käsittely päättyy). Tämä ei vaikuta pakottaviin lakisääteisiin määräyksiin – erityisesti näiden edellyttämiin säilytysaikoihin.

Pyynnöt sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla

Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla, pyyntösi, mukaan lukien kaikki tuloksena olevat henkilötiedot (nimi, pyyntö), tallennetaan ja käsitellään pyynnön käsittelyä varten. Emme välitä näitä tietoja eteenpäin ilman suostumustasi. Näitä tietoja käsitellään GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan ala kohdan b mukaisesti, jos tiedustelusi liittyy sopimuksen toteuttamiseen tai jos niitä tarvitaan ennen sopimusta tehtävien toimenpiteiden suorittamiseen. Kaikissa muissa tapauksissa tietoja käsitellään perustuen suostumukseesi (GDPR:n 6 artikla 1 kohta alakohta a) ja/tai oikeutettuihin etuihimme, sillä oikeutettu etumme (GDPR:n 6 artikla 1 kohta alakohta f) on käsitellä meille lähetetyt kysymykset tehokkaasti. Tiedot, jotka lähetit meille yhteydenottopyyntöjen kautta, jäävät meille, kunnes pyydät meitä poistamaan ne, peruuttamaan suostumuksesi tallentamiseen, tai tietojen tallennustarkoitus vanhenee (esim. pyynnön toteuttamisen jälkeen). Pakolliset lakisääteiset määräykset – etenkin lakisääteiset säilytysajat – eivät muutu.

Rekisteröityminen tällä verkkosivustolla

Sinulla on mahdollisuus rekisteröityä tälle verkkosivustolle voidaksesi käyttää verkkosivuston lisätoimintoja. Käytämme antamiasi tietoja vain sen tarjouksen tai palvelun toteuttamiseksi, jota varten olet rekisteröitynyt. Vaaditut tiedot, joita pyydämme rekisteröinnin yhteydessä, on annettava kokonaisuudessaan. Muussa tapauksessa rekisteröinti hylätään. Ilmoitamme sinulle kaikista merkittävistä muutoksista portfolioomme tai teknisistä muutoksista, missä tapauksessa käytämme rekisteröintiprosessin yhteydessä ilmoitettua sähköpostiosoitetta. Käsittelemme rekisteröintiprosessin aikana syötetyt tiedot suostumuksesi perusteella (GDPR 6 artiklan 1 kohdan alakohta a). Voit perua tämän suostumuksen milloin tahansa. Tähän riittää vapaamuotoinen sähköpostiviesti. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta sitä ennen suoritetun tietojenkäsittelyn lainmukaisuuteen. Rekisteröintiprosessin aikana tallennetut tiedot säilytetään niin kauan kuin olet rekisteröityneenä tällä verkkosivustolla. Tämän jälkeen kyseiset tiedot poistetaan. Tämä ei rajoita pakollisia lakisääteisiä säilyttämisvelvoitteita.

Tietojen käsittely (asiakas ja sopimustiedot)

Me keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen oikeussuhteen (tietoaineiston) luomiseksi, sisällön organisoimiseksi tai muuttamiseksi. Nämä toimet perustuvat GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan alakohtaan b, joka sallii tietojen käsittelyn sopimuksen täyttämiseksi tai ennen sopimusta tehtävien toimenpiteiden suorittamiseksi. Me keräämme, käsittelemme ja käytämme verkkosivustomme käyttöä koskevia henkilötietoja (käyttötiedot) vain siinä määrin kuin se on tarpeen, jotta käyttäjät voivat käyttää palveluja ja voimme laskuttaa niistä. Kerätyt asiakastiedot hävitetään, kun tilaus on tehty tai liikesuhde päättyy. Tämä ei rajoita tietojen säilyttämistä koskevia lakisääteisiä määräyksiä.

4. Sosiaalinen media

Facebook-laajennukset (Tykkää- ja Jaa-painike)

Olemme integroineet Facebook-nimisen sosiaalisen verkoston laajennuksia tälle verkkosivustolle. Tämän palvelun tarjoaja on Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook-laajennukset tunnistaa Facebook-logosta tai Tykkää-painikkeesta verkkosivuillamme. Yleiskatsaus Facebook-laajennuksista on saatavilla seuraavasta linkistä: developers.facebook.com/docs/plugins/. Aina kun vierailet tällä verkkosivustolla ja sen sivuilla, laajennus muodostaa suoran yhteyden selaimesi ja Facebook-palvelimen välille. Tämän seurauksena Facebook saa laajennusten kautta tiedon siitä, että olet käynyt tällä verkkosivustolla. Jos kuitenkin napsautat Facebookin Tykkää-painiketta ollessasi kirjautuneena Facebook-tilillesi, voit linkittää tämän verkkosivuston sisällön ja sen sivut Facebook-profiiliisi. Tämän seurauksena Facebook voi yhdistää vierailun tälle verkkosivustolle ja sen sivuille Facebook-käyttäjätiliisi. Huomaa kuitenkin, että meillä verkkosivuston tarjoajana ei ole tietoa siirretyistä tiedoista ja niiden käytöstä Facebookissa. Lisätietoja on Facebookin tietosuojailmoituksessa: www.facebook.com/privacy/explanation. Jos et halua, että Facebook voi yhdistää vierailusi tälle verkkosivustolle ja sen sivuille Facebook-käyttäjätiliisi, kirjaudu ulos Facebook-tililtäsi ollessasi tällä verkkosivustolla. Facebook-laajennuksen käyttö perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan alakohtaan f. Sivuston ylläpitäjän oikeutettuna etuna on olla mahdollisimman näkyvä sosiaalisessa mediassa.

Twitter-laajennus

Olemme integroineet Twitter-nimisen sosiaalisen median alustan toimintoja tälle verkkosivustolle. Nämä toiminnot tarjoaa Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Kun käytät Twitteriä ja uudelleentwiittaustoimintoa, vierailemasi verkkosivut yhdistetään Twitter-tiliisi ja paljastetaan muille käyttäjille. Tämän yhteydessä tiedot siirretään myös Twitterille. Huomaa, että me tämän verkkosivuston ja sen sivujen tarjoajana emme tiedä mitään siirrettyjen tietojen sisällöstä ja siitä, miten Twitter käyttää näitä tietoja. Lisätietoja on Twitterin tietosuojailmoituksessa: twitter.com/en/privacy. Twitter-laajennusten käyttö perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan alakohtaan f. Sivuston ylläpitäjän oikeutettuna etuna on olla mahdollisimman näkyvä sosiaalisessa mediassa. Sinun on mahdollista nollata tietosuoja-asetuksesi Twitterissä tilin asetuksissa osoitteessa twitter.com/account/settings.

Instagram-laajennus

Olemme integroineet Instagram-nimisen julkisen median alustan toimintoja tälle verkkosivustolle. Nämä toiminnot tarjoaa Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Jos olet kirjautuneena Instagram-tilillesi, voit napsauttaa Instagram-painiketta linkittääksesi tämän verkkosivuston sisältöä Instagram-profiiliisi. Tämän avulla Instagram voi yhdistää vierailun tällä verkkosivustolla käyttäjätiliisi. Huomaa kuitenkin että meillä verkkosivuston ja sen sivujen tarjoajana ei ole tietoa siirretyistä tiedoista ja niiden käytöstä Instagramissa. Instagram-laajennuksen käyttö perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan alakohtaan f. Sivuston ylläpitäjän oikeutettuna etuna on olla mahdollisimman näkyvä sosiaalisessa mediassa. Lisätietoja tästä aiheesta on Instagramin tietosuojailmoituksessa: instagram.com/about/legal/privacy/.

Lisätietoja tietojen käsittelystä sosiaalisen median verkostojen kautta löytyy tästä

5. Analyysityökalut ja mainonta

Google Analytics

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analytics -verkkoanalyysipalvelun toimintoja. Tämän palvelun tarjoaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Google Analytics käyttää ns. evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka on tallennettu tietokoneellesi, ja joiden avulla käyttäjät voivat analysoida verkkosivuston käyttöä. Tämän verkkosivuston evästeiden tuottamat tiedot siirretään yleensä Google-palvelimelle Yhdysvalloissa, missä ne säilytetään. Google Analytics -evästeiden tallentaminen ja tämän analyysityökalun käyttö perustuvat GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan alakohtaan f. Tämän verkkosivuston ylläpitäjän oikeutettuna etuna on analysoida käyttäjämalleja sekä verkossa tarjottujen palveluiden että operaattorin mainostamisen optimoimiseksi.

IP-osoitteen anonymisointi

Olemme aktivoineet tällä verkkosivustolla IP-osoitteen anonymisointitoiminnon. Tämän seurauksena Google typistää IP-osoitteesi Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa valtioissa, jotka ovat ratifioineet Euroopan talousalueesta tehdyn yleissopimuksen, ennen sen lähettämistä Yhdysvaltoihin. Koko IP-osoite lähetetään yhdelle Googlen palvelimista Yhdysvalloissa, ja typistetään siellä vain poikkeustapauksissa. Google käyttää tämän verkkosivuston ylläpitäjän puolesta näitä tietoja analysoidakseen tämän verkkosivustosi käyttöä raporttien luomiseen verkkosivuston toiminnasta ja tarjotakseen tämän verkkosivuston ylläpitäjälle muita palveluita, jotka liittyvät verkkosivuston ja Internetin käyttöön. IP-osoite, joka lähetetään yhdessä selaimeltasi kerättyjen Google Analytics ­tietojen kanssa, ei yhdistetä muihin Googlen hallussa oleviin tietoihin.

Selainlaajennus

Sinulla on mahdollisuus estää evästeiden arkistointi tekemällä asiaankuuluvia muutoksia selainohjelmiston asetuksiin. Huomaa kuitenkin, että tässä tapauksessa et ehkä pysty käyttämään kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja täysimääräisesti. Lisäksi sinulla on mahdollisuus estää evästeen tuottamien ja verkkosivuston käyttöösi liittyvien tietojen (mukaan lukien IP-osoitteesi) tallentaminen sekä näiden tietojen käsittely Googlen toimesta lataamalla ja asentamalla selainlaajennus seuraavasta linkistä: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Tietojen tallentamisen vastustaminen

Sinulla on mahdollisuus estää tietojen tallentaminen Google Analyticsin toimesta napsauttamalla seuraavaa linkkiä. Tämä johtaa estoevästeen sijoittamiseen, mikä estää tietojen tallentamisen tulevilla vierailuilla tällä verkkosivustolla: Google Analyticsin deaktivointi. Lisätietoja siitä, miten Google Analytics käsittelee käyttäjätietoja, on Googlen tietosuojailmoituksessa: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Sopimustietojen käsittely

Olemme tehneet sopimuksen sopimustietojen käsittelystä Googlen kanssa ja panemme täysimääräisesti täytäntöön Saksan tietosuojavirastojen tiukat säännökset Google Analyticsia käytettäessä.

Google Analyticsin tarjoamat demografiset parametrit

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsin tarjoamaa toimintoa demografiset parametrit. Sen avulla voidaan luoda raportteja, jotka tarjoavat tietoa verkkosivuston kävijöiden iästä, sukupuolesta ja kiinnostuksen kohteista. Tämän tiedon lähteet ovat Googlen kiinnostuksen kohteisiin liittyvä mainonta sekä vierailijoiden tiedot, jotka on saatu kolmansilta osapuolilta. Näitä tietoja ei voida yhdistää yksittäiseen henkilöön. Sinulla on mahdollisuus ottaa tämä toiminto pois käytöstä milloin tahansa tekemällä asiaankuuluvia muutoksia Google-tililläsi tapahtuvaan mainostamiseen tai voit kieltää tietojen tallentamisen yleisesti Google Analyticsin toimesta, kuten on kerrottu kohdassa Tietojen tallentamisen vastustaminen. Googlen tallentamat käyttäjä- tai tapahtumatason tiedot, jotka on linkitetty evästeisiin, käyttäjätunnuksiin tai mainostunnuksiin (esim. DoubleClick-evästeet, Android-mainostunnukset), anonymisoidaan tai poistetaan 14 kuukauden kuluttua. Lisätietoja saat napsauttamalla seuraavaa linkkiä: support.google.com/analytics/answer/7667196

Google Analyticsin uudelleenmarkkinointi

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsin uudelleenmarkkinointitoimintoja yhdessä kaikilla laitteilla toimivien Google Adsin ja Google DoubleClickin toimintojen kanssa. Näiden ratkaisujen toimittaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Tämän toiminnon avulla Google Analyticsin uudelleenmarkkinointitoiminnon luomat mainonnan kohderyhmät voidaan yhdistää kaikilla laitteilla toimivien Google Adsin ja Google DoubleClickin toimintoihin. Tämä antaa mahdollisuuden näyttää kiinnostuksen kohteisiin perustuvia kohdennettuja mainosviestejä aiemman laitekohtaisen (esim. matkapuhelin) käytön ja selaamiskäytöksen perusteella sinulle räätälöidyllä tavalla, sekä millä tahansa laitteellasi (esim. tabletilla tai tietokoneella). Jos olet antanut meille asianmukaisen suostumuksen, Google yhdistää verkko- ja sovellusselaimesi tapahtumat Google-tiliisi tätä tarkoitusta varten. Tämän seurauksena on mahdollista näyttää samat räätälöidyt mainosviestit jokaisessa laitteessa, johon kirjaudut Google-tililläsi. Tämän toiminnon tukemiseksi Google Analytics tallentaa Google-käyttäjätunnukset, jotka ovat väliaikaisesti yhteydessä Google Analytics -tietoihimme, määrittääkseen ja koostaakseen kohderyhmät kaikilla laitteilla näytettäville mainoksille. Sinulla on mahdollisuus vastustaa pysyvästi uudelleenmarkkinointia/kohdistamista kaikilla laitteilla poistamalla käytöstä räätälöity mainonta Google-tililtäsi. Voit tehdä tämän seuraamalla tätä linkkiä: www.google.com/settings/ads/onweb/. Tallennettujen tietojen yhdistäminen Google-tilillesi tapahtuu yksinomaan suostumuksesi perusteella, jonka voit antaa Googlelle ja myös peruuttaa (GDPR artiklan 6 1 kohdan alakohta a). Tietojen tallennusprosesseissa, joita ei ole yhdistetty Google-tiliisi (esimerkiksi koska sinulla ei ole Google-tiliä tai olet vastustanut tietojen yhdistämistä), tietojen tallennus perustuu GDPR:n artiklan 6 1 kohdan alakohtaan f. Oikeutettu etu johtuu siitä, että verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu intressi analysoida anonyymisti verkkosivuston kävijää mainostarkoituksia varten. Lisätietoja ja asiaankuuluvat tietosuojamääräykset ovat Googlen tietosuojakäytännöissä osoitteessa: policies.google.com/technologies/ads.

Google Ads ja Google Conversion Tracking

Tämä verkkosivusto käyttää Google Adsia. Google Ads on Google Ireland Limitedin ("Google") online-myynninedistämisohjelma, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Yhdessä Google Adsin kanssa käytämme työkalua nimeltä Conversion Tracking. Jos napsautat Googlen lähettämää mainosta, laitteelle sijoitetaan eväste konversioseurantaa varten. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain asettaa käyttäjän tietokoneelle. Nämä evästeet vanhenevat 30 päivän kuluttua, eikä niitä käytetä käyttäjien tunnistamiseen. Jos käyttäjä vierailee tietyillä tämän verkkosivuston sivuilla ja eväste ei ole vielä vanhentunut, Google ja me voimme tunnistaa, että käyttäjä on napsauttanut mainosta ja hänet on linkitetty tälle sivulle. Jokaiselle Google Ads -asiakkaalle jaetaan eri eväste. Näitä evästeitä ei voida seurata Google Ads -asiakkaiden verkkosivustojen kautta. Konversioevästeen avulla saatuja tietoja käytetään tuottamaan konversiotilastoja Google Ads -asiakkaille, jotka ovat päättäneet käyttää konversioseurantaa. Käyttäjät saavat tietää niiden käyttäjien kokonaismäärän, jotka ovat napsauttaneet mainoksia ja jotka on linkitetty konversioseurantatagin sisältämälle sivulle. He eivät kuitenkaan saa mitään tietoja, joiden avulla he voisivat tunnistaa nämä käyttäjät henkilökohtaisesti. Jos et halua osallistua seurantaan, sinulla on mahdollisuus vastustaa tätä käyttöä poistamalla Google-konversioseurannan eväste käytöstä helposti selaimen kautta käyttäjän asetuksissa. Jos teet tämän, sinua ei sisällytetä konversioseurantatilastoihin. Konversioevästeiden tallentaminen ja tämän analyysityökalun käyttö perustuvat GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan alakohtaan f. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu intressi analysoida käyttäjämalleja operaattorin verkkotarjonnan ja mainonnan optimoimiseksi. Tarkempia tietoja Google Adsista ja Google Conversion Tracking -ominaisuudesta saat Googlen tietosuojakäytännöistä osoitteesta: policies.google.com/privacy. Voit määrittää selaimesi siten, että sinulle ilmoitetaan aina, kun evästeet asetetaan, ja voit sallia evästeet vain tietyissä tapauksissa tai estää evästeiden hyväksynnän tietyissä tapauksissa tai yleensä. Voit myös aktivoida evästeiden automaattisen poistamisen, jolloin evästeet poistuvat selaimen sulkeutuessa. Evästeiden poistaminen käytöstä voi rajoittaa tämän verkkosivuston toimivuutta.

Facebook-pikseli

Konversiomäärien mittaamiseksi tämä verkkosivusto käyttää Facebookin kävijätapahtumapikseliä. Tämän palvelun tarjoaja on Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Tämän työkalun avulla voidaan seurata sivun kävijöitä, kun heidät on linkitetty palveluntarjoajan verkkosivustoon heidän napsautettuaan Facebook-mainosta. Tämä antaa mahdollisuuden analysoida Facebook-mainosten tehokkuutta tilastoihin ja markkinatutkimuksiin ja optimoida tulevat mainoskampanjat. Meille tämän verkkosivuston ylläpitäjille kerätyt tiedot ovat nimettömiä. Emme pysty tekemään johtopäätöksiä käyttäjien henkilöllisyydestä. Facebook kuitenkin arkistoi tiedot ja käsittelee ne siten, että on mahdollista muodostaa yhteys kyseiseen käyttäjäprofiiliin, ja Facebook pystyy käyttämään tietoja omiin markkinointitarkoituksiinsa Facebookin tietosuojakäytännön mukaisesti. Tämä antaa Facebookille mahdollisuuden näyttää mainoksia Facebook-sivuilla sekä Facebookin ulkopuolella. Meillä tämän verkkosivuston ylläpitäjänä ei ole valtaa tällaisten tietojen käytöstä. Facebook-pikselin käyttö perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan alakohtaan f. Sivuston ylläpitäjän oikeutettuna etuna ovat tehokkaat mainoskampanjat, joihin sisältyy myös sosiaalinen media. Facebookin tietosuojakäytännöstä löydät lisätietoja yksityisyytesi suojaamisesta osoitteessa: www.facebook.com/about/privacy/. Voit myös poistaa käytöstä uudelleenmarkkinointitoiminnon "Mukautetut yleisöt" mainosasetukset-kohdassa osoitteessa www.facebook.com/ads/preferences/. Tätä varten sinun on ensin kirjauduttava sisään Facebookiin. Jos sinulla ei ole Facebook-tiliä, voit deaktivoida minkä tahansa Facebookin käyttäjälähtöisen mainonnan European Interactive Digital Advertising Alliance -sivustolla: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Uutiskirje

Uutiskirjeiden tiedot

Jos haluat tilata tällä verkkosivustolla tarjotun uutiskirjeen, tarvitsemme sinulta sähköpostiosoitteen sekä tietoja, joiden avulla voimme vahvistaa, että olet annetun sähköpostiosoitteen omistaja, ja suostumuksen uutiskirjeen vastaanottamiseen. Muita tietoja ei saa kerätä tai ne on kerättävä vain vapaaehtoiselta pohjalta. Käytämme näitä tietoja vain pyydettyjen tietojen lähettämiseen emmekä jaa tällaisia tietoja kolmansien osapuolten kanssa. Uutiskirjeen tilauslomakkeeseen syötettyjen tietojen käsittely tapahtuu yksinomaan suostumuksesi perusteella (GDPR 6 artiklan 1 kohdan alakohta a). Voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen tietojen arkistointiin, sähköpostiosoitteeseen ja näiden tietojen käyttöön uutiskirjeen lähettämiseksi esimerkiksi napsauttamalla uutiskirjeen "Peruuta tilaus" -linkkiä. Tämä ei vaikuta tähän mennessä tapahtuneiden tietojenkäsittelytoimien laillisuuteen. Uutiskirjeen tilaamista varten meille talletetut tiedot säilytetään, kunnes peruutat uutiskirjeen. Tiedot poistetaan, kun olet peruuttanut uutiskirjeen tilauksen. Muihin tarkoituksiin meille tallennettuihin tietoihin tämä ei vaikuta.

SALESFORCE

Asiakastietojen käsittely Salesforce Inc.:n toimesta: Henkilökohtaisia asiakastietojasi säilytetään ja käsitellään asiakkuudenhallintajärjestelmässä (CRM) (Salesforce Service Cloud ja Salesforce Marketing Cloud) meille antamasi suostumuksen mukaisesti. Tämän tarkoituksena on käsitellä asiakastiedusteluja ja hoitaa asiakasviestintää sähköpostitse tai puhelimitse. Asiakkuudenhallintajärjestelmää hoitaa Salesforce Inc. Muuttumattomat tietosi (ts. tiedot, joita ei ole tehty nimettömiksi eikä kirjoitettu salanimellä) (yritys, yhteyshenkilö, osoite, puhelinnumero, sähköposti, sovelluksen käyttäjä (nimi/sähköpostiosoite) ja markkinointiluvat) salataan standardoidulla menettelyllä. Tämän jälkeen Salesforce isännöi niitä Euroopassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Tiedot on salattu, joten Salesforce itsekään ei pääse niihin käsiksi. Jos olet antanut meille suostumuksesi, käytämme tätä järjestelmää sähköpostin käyttötietojen (lähetys, viestien avaukset, napsautukset) keräämiseen parantaaksemme palveluamme sinulle ja voidaksemme tarjota sinulle tarkoituksenmukaisempaa tietoa. Jos et enää suostu tähän, voit vastustaa sitä milloin tahansa.

7. Laajennukset ja työkalut

YouTube

Verkkosivustomme käyttää laajennuksia YouTube-alustalta, jota operoi Google. Sivuston ylläpitäjä on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Mikäli käyt verkkosivustollamme sivulla, jolle on integroitu YouTube-laajennus, muodostetaan yhteys YouTuben palvelimiin. Tämän seurauksena YouTuben palvelimelle ilmoitetaan, millä sivuillamme olet käynyt. Lisäksi YouTube voi asettaa erilaisia evästeitä laitteellesi. Näiden evästeiden avulla YouTube voi hankkia tietoja verkkosivustomme kävijöistä. Näitä tietoja käytetään muun muassa videotilastojen luomiseen tarkoituksena parantaa sivuston käyttäjäystävällisyyttä ja estää petosyritykset. Nämä evästeet säilyvät laitteellasi, kunnes poistat ne. Jos olet kirjautunut YouTube-tilillesi käydessäsi sivustollamme, annat YouTuben yhdistää selausmallisi suoraan henkilökohtaiseen profiiliisi. Sinulla on mahdollisuus estää tämä kirjautumalla ulos YouTube-tililtäsi. Käytämme YouTubea, koska on intressiemme mukaista esitellä verkkosisältöämme houkuttelevalla tavalla. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan alakohdan f mukaan tämä on oikeutettu etu. Lisätietoja siitä, miten YouTube käsittelee käyttäjätietoja, voit lukea YouTuben tietosuojakäytännöstä: policies.google.com/privacy.

Googlen verkkofontit

Tämä verkkosivusto käyttää Googlen tarjoamia ns. verkkofontteja varmistaakseen fonttien yhdenmukaisen käytön tällä sivustolla. Kun tulet verkkosivustomme sivulle, selaimesi lataa tarvittavat verkkofontit selaimesi välimuistiin tekstien ja fonttien näyttämiseksi oikein. Tätä varten käyttämäsi selaimen on muodostettava yhteys Googlen palvelinten kanssa. Tämän johdosta Google saa selville, että IP-osoitettasi käytettiin verkkosivustollemme siirtymiseen. Käytämme Googlen verkkofontteja, koska on intressiemme mukaista esitellä verkkosisältöämme yhdenmukaisella ja houkuttelevalla tavalla. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan alakohdan f mukaan tämä on oikeutettu etu. Jos selaimesi ei tue verkkofontteja, niiden sijaan käytetään tietokoneellesi asennettua vakiofonttia. Saat lisätietoja Googlen verkkofonteista seuraamalla tätä linkkiä: developers.google.com/fonts/faq ja lisätietoja Googlen tietosuojailmoituksesta löydät osoitteesta: policies.google.com/privacy.

Google Maps

Tämä verkkosivusto käyttää ohjelmointirajapinnan kautta Google Maps -palvelua. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Jotta Google Maps -ominaisuudet voidaan ottaa käyttöön, IP-osoitteesi on tallennettava. Nämä tiedot siirretään pääsääntöisesti yhdelle Googlen palvelimista Yhdysvalloissa, missä ne arkistoidaan. Tämän verkkosivuston ylläpitäjä ei voi vaikuttaa tiedonsiirtoon. Käytämme Google Mapsia esittelemään verkkosisältöämme houkuttelevalla tavalla ja tekemään verkkosivustollamme ilmoitetuista sijainneista helppoja löytää. Tämä on oikeutettu etu sellaisena kuin se on määritelty EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan alakohdassa f. Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä on Googlen tietosuojailmoituksessa: policies.google.com/privacy.

Google reCAPTCHA

Käytämme tällä verkkosivustolla Google reCAPTCHA -palvelua (jäljempänä reCAPTCHA). Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. ReCAPTCHA-palvelun tarkoituksena on selvittää, antaako tälle verkkosivustolle syötetyt tiedot (esim. yhteydenottolomakkeeseen syötetyt tiedot) ihmiskäyttäjä vai automatisoitu ohjelma. Tämän selvittämiseksi reCAPTCHA analysoi verkkosivuston kävijöiden käyttäytymistä useiden parametrien perusteella. Tämä analyysi käynnistetään automaattisesti heti, kun verkkosivuston kävijä tulee sivustolle. Tätä analyysiä varten reCAPTCHA arvioi erilaisia tietoja (esim. IP-osoite, verkkosivuston vierailijan sivustolla käyttämä aika tai käyttäjän aloittamat kursorin liikkeet). Tällaisten analyysien aikana tallennetut tiedot välitetään Googlelle. reCAPTCHA-analyysit suoritetaan kokonaan taustalla. Sivuston kävijöille ei ilmoiteta, että analyysi on käynnissä. Tiedot käsitellään tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan alakohdan f mukaisesti. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu intressi operaattorin verkkosivustojen suojaamiseen väärinkäytöltä, automaattiselta vakoilulta ja roskapostilta. Lisätietoja Google reCAPTCHA-palvelusta ja Googlen tietosuojailmoitus löytyvät seuraavista linkeistä: policies.google.com/privacy and www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

BugHerd (ohjelmistovirheiden kirjauspalvelu)

Tämä verkkosivusto käyttää verkkosivuston ja ohjelmistovirheiden tallentamiseen ja hallinnoimiseen työkalua nimeltä BugHerd. Työkalun on kehittänyt:<386/>

Splitrock Studio Pty Ltd (ACN 147 992 032) Suite 12A 80-82 Keilor Road Essendon North, VIC 3041 AUSTRALIA

BugHerd ei käsittele tai siirrä vierailijoiden tietoja, vaan mahdollistaa GHOST-Bikes GmbH:n ja Accell Groupin työntekijöille ohjelmistovirheiden sisäisen kirjaamisen. Laillinen perusta tälle on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan alakohta 1 f. Splitrock Studio Pty:n tietosuojakäytäntö löytyy osoitteesta: get.bugherd.com/privacy

8. Asiakaspalvelu

Työhakemukset

Voit hakea meille töihin lähettämällä hakemuksen (esim. sähköpostitse, postittamalla tai verkossa olevalla hakukaavakkeella). Alla on lisätietoja hakuprosessissa kerättyjen henkilötietojen laajuudesta, tarkoituksesta ja käytöstä. Tietojasi kerätään, käsitellään ja käytetään voimassa olevan tietosuojalain ja kaikkien muiden laillisten määräysten mukaisesti. Tietojasi käsitellään aina ehdottoman luottamuksellisina.

Tietojen keräämisen laajuus ja tarkoitus

Kun lähetät meille hakemuksen, käsittelemme siihen liittyviä henkilötietojasi (esim. yhteystietoja, hakemusliitteitä, haastatteluihin liittyviä tietoja) vain siinä määrin kuin on tarpeen mahdollisen työsuhteen toteuttamista varten. Oikeusperusteena on Saksan uuden BDSG-lain (Bundesdatenschutzgesetz) 26 pykälä (työsuhteen aloittaminen), yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan alakohta b (yleinen sopimuksen täytäntöönpano) ja – mikäli olet antanut suostumuksesi – yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan alakohta a. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Henkilötietosi välitetään yrityksessämme vain niille henkilöille, jotka osallistuvat hakemuksesi käsittelyyn. Mikäli hakemuksesi hyväksytään, antamasi tiedot tallennetaan tietojenkäsittelyjärjestelmäämme työsuhteen toteuttamiseksi uuden BDSG-lain (Bundesdatenschutzgesetz) 26 pykälän ja yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan alakohdan b perusteella.

Tietojen säilytysaika

Mikäli emme voi tehdä sinulle työtarjousta, hylkäät työtarjouksemme, peruutat hakemuksesi, peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn tai pyydät tietojen poistamista, antamiasi tietoja (mukaan lukien mahdolliset fyysiset hakemusasiakirjat) tallennetaan ja säilytetään enintään kuuden (6) kuukauden ajan hakemusmenettelyn päättymisen jälkeen (säilytysaika) hakemusprosessin yksityiskohtien selvittämistä varten mahdollisten erimielisyyksien yhteydessä (yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan alakohta f).

VOIT KIELTÄÄ TÄMÄN TIETOJESI TALLENTAMISEN, MIKÄLI SINULLA ON SIIHEN SELLAISIA OIKEUTETTUJA ETUJA, JOTKA OHITTAVAT MEIDÄN ETUMME.

Säilytysajan umpeuduttua tiedot poistetaan, mikäli tallentamiselle ei ole laillista säilytysvelvollisuutta tai muuta oikeusperustetta. Mikäli käy esille, että tietojesi säilyttäminen on tarpeen myös säilytysajan umpeuduttua (esim. uhkaavan tai vireillä olevan kanteen perusteella), tiedot poistetaan vasta sitten, kun tiedot on todettu tarkoituksettomiksi. Tämä ei vaikuta muihin lakisääteisiin säilytysaikoihin.

 

9. #yesghost


TULE OSAKSI YHTEISÖÄMME
Rakastamme sitä, kun yhteisömme on onnellinen, ja vielä enemmän rakastamme sitä, kun he jakavat sen kanssamme!

Juuri siksi pyydämme sinua jakamaan valokuvasi tai videosi kanssamme. Jos näet jonkin kuvasi tai videosi alla kommentin, jossa pyydetään lupaa käyttää kuvaa tai videota, voit antaa luvan käyttämällä hashtagia #yesghost.

Näin tehdessäsi hyväksyt seuraavat ehdot ja käyttöoikeudet:

Voimme käyttää kuvaa tai videota markkinointitarkoituksiin, esimerkiksi verkkosivustollamme, uutiskirjeessä tai sosiaalisessa mediassa. Varmistaaksemme, että kuvasi tai videosi myös tunnistetaan, julkaisemme tilisi nimen ja siihen liittyvän kuvan tai videon. 

Myönnät meille (GHOST Bikes GmbH) ei-yksinomaisen, rojaltivapaan, ajallisesti ja maantieteellisesti rajoittamattoman oikeuden käyttää valokuviasi ja videoitasi kaikkiin markkinointitarkoituksiin verkossa ja sen ulkopuolella käyttämällä hashtagia #yesghost. Alla on selitys edellä mainituista käyttöoikeuksista:

 • Ei yksinoikeus: valokuvia ja videoita voi käyttää omiin tarkoituksiinsa tai muut voivat käyttää niitä omiin tarkoituksiinsa.
 • Ilmaiseksi: Valokuvien tai videoiden käytöstä ei sovita korvausta, vaan pelkän käyttöoikeuden myöntäminen on maksutonta.
 • Rajoittamaton ajassa: Toimilupa myönnetään toistaiseksi.
 • Alueellisesti rajoittamaton:  Erityisestä käyttöalueesta ei ole sovittu.


Hyväksymällä hashtagin #yesghost käytön vahvistat myös, 

 • että sinulla on oikeus myöntää meille lisenssi edellä kuvatussa laajuudessa.
 • että sinulla on kaikkien valokuvassasi tai videossasi kuvattujen henkilöiden lupa käyttää valokuvia tai videoita, joissa heidät on kuvattu, edellä kuvatussa laajuudessa;
 • että valokuvasi tai videosi eivät loukkaa kolmannen osapuolen laillisia oikeuksia, kuten teollis- ja tekijänoikeuksia tai tietosuojaoikeuksia.
 • että olet yksityishenkilönä vähintään kahdeksantoista (18)-vuotias tai että laillinen huoltajasi hyväksyy lisenssin edellä kuvatussa laajuudessa.


Pidätämme oikeuden lopettaa valokuviesi tai videoidesi käytön ilman syytä ja poistaa ne markkinointikanavistamme ilman ennakkoilmoitusta tai korvaavia toimenpiteitä.

Adventtikalenterikilpailu - Nirvana Tour -maastopyöräilijä


Kilpailuun osallistuminen edellyttää seuraavien osallistumisehtojen hyväksymistä. Osallistumalla hyväksyt seuraavat ehdot.

1. OSALLISTUMINEN

Osallistuakseen kilpailuun osallistujien on:

A) rekisteröidy "Win a Nirvana Tour" -kampanjaan sosiaalisessa mediassa.

B) ilmoittaa etu- ja sukunimensä, sähköpostiosoitteensa ja syntymäaikansa sekä vahvistaa olevansa vähintään 18-vuotias ja hyväksyvänsä tämän kilpailun ehdot.

Kilpailu alkaa kilpailuilmoituksen julkaisemisesta 27.11.2022 klo 12:00 (CET) ja päättyy 18.12.2022 klo 23:59:00 (CET). Voittajille ilmoitetaan viimeistään 23.12.2022 klo 18:00:00 (CET).

Osallistuminen on maksutonta, eikä se liity millään tavoin tuotteiden ostamiseen. Uutiskirjeen tilauksen voi peruuttaa milloin tahansa. Osallistua voivat kaikki vähintään 18-vuotiaat henkilöt, jotka asuvat Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa, Suomessa tai Norjassa. GHOST-Bikes GmbH:n työntekijät ja heidän perheenjäsenensä eivät saa osallistua kilpailuun.

2. PALKINTO JA ARPAJAISET

Palkinto:

GHOST-Bikes GmbH:n Nirvana Tour -maastopyörä.

Palkintojen arvonta:

Voittaja valitaan satunnaisesti ja GHOST-Bikes ottaa häneen yhteyttä suoraan sähköpostitse. Valitulla voittajalla on 5 päivää aikaa vastata sähköpostiin ja ilmoittaa, hyväksyykö hän palkinnon. Jos hän ei vastaa 5 päivän kuluessa, hän menettää mahdollisuuden lunastaa palkinnon. Osallistujaa pyydetään tarkistamaan roskapostikansio, sillä palkintosähköpostit saattavat ohjautua automaattisesti sinne.
GHOST-Bikes GmbH järjestää toimituksen voittajan kanssa ja maksaa toimituskulut. Palkinto luovutetaan GHOST-Bikes-jälleenmyyjälle voittajan lähellä. Jälleenmyyjän määrää GHOST-Bikes.

3. TIETO ACC. ART. 13 DSGVO

Me - GHOST-Bikes GmbH, An der Tongrube 3, 95652 Waldsassen, Saksa - käsittelemme henkilötietojasi DSGVO:n 4 artiklan mukaisesti - mukaan lukien sukunimesi, etunimesi, syntymäaikasi, sähköpostiosoitteesi ja kotimaasi - yksinomaan tässä määritellyn kilpailun käsittelemiseksi ja GHOST-Bikesin uutiskirjeen lähettämiseksi myöhemmin.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille - lukuun ottamatta niihin liittyviä DSGVO:n 28 artiklan mukaisia valtuutettuja henkilötietojen käsittelijöitä tai tämän verkon ylläpitäjää (Facebook / META) - tai Accell-yritysryhmän sisällä. Tietosi poistetaan automaattisesti ja peruuttamattomasti käyttötarkoituksen ja mahdollisten säilytysaikojen päätyttyä.

Huomaa, että Facebook (META) ja mahdollisesti muut palveluntarjoajat sijaitsevat Euroopan talousalueen (USA) ulkopuolella.

HUOMAA, ETTÄ YHDYSVALLAT EI OLE EU:N TIETOSUOJALAINSÄÄDÄNNÖSSÄ TARKOITETTU TURVALLINEN KOLMAS MAA.

Emme voi vaikuttaa tähän tietojenkäsittelyyn.

Lisäksi sovelletaan Facebookin (META) promootio-ohjeita ja Facebookin (META) Lead Ads -mainosten ehtoja.

Voittaja hyväksyy nimenomaisesti sen, että järjestäjä voi käyttää palkintoon ja sen toteuttamiseen liittyvää kuvamateriaalia mediatarkoituksiin verkkosivuillaan ja sosiaalisen median kanavissaan. DSGVO:n 21 artiklan mukaisen vastalauseen tai rekisteröidyn oikeuksien puolustamisen voi osoittaa milloin tahansa GHOST-Bikes GmbH:n tietosuojavastaavalle (Dipl.-Ing. Lars Ebertz, lars@ebertz-datenschutz.de).

4. ENNENAIKAINEN IRTISANOMINEN

Järjestäjät pidättävät oikeuden lopettaa tai muuttaa kilpailua milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta, jos kilpailun asianmukaista toteuttamista ei voida teknisistä syistä (esim. laitteisto- ja ohjelmistovirheet, tietokonevirukset tai manipulointi) tai oikeudellisista syistä taata.

5. ORGANISAATTORI

Kilpailun järjestäjä on GHOST-Bikes GmbH.

Jälki: www.ghost-bikes.com/impressum/

6. FACEBOOK(META)/INSTAGRAM VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Kilpailu ei liity mitenkään Facebookiin, eikä se ole millään tavalla sen sponsoroima, tukema tai järjestämä. Yhteyshenkilönä ja vastuuhenkilönä toimivat ainoastaan 5 kohdassa luetellut järjestäjät.

7. EROTTAMISLAUSEKE

Jos jokin näiden osallistumisehtojen määräys on tai tulee kokonaan tai osittain pätemättömäksi, se ei vaikuta näiden osallistumisehtojen muiden määräysten pätevyyteen. Pätemättömän määräyksen sijasta sovelletaan laillisesti hyväksyttävää määräystä, joka vastaa taloudellisesti lähimpänä pätemättömän määräyksen merkitystä ja tarkoitusta. Sama pätee, jos osallistumisehdoissa on porsaanreikä.

Jos sinulla on kysyttävää kilpailusta, ota meihin yhteyttä.

 

Dealer

Find your GHOST bike near you

Here is a list of all authorized GHOST dealers. Just enter your zip code or city and click search to see a list of all dealers near you.

On the dealer page, you will see the available models. Please also contact the dealer directly to find out if your dream bike is available today.

Please note that we can’t guarantee that the information is up-to-date, correct and complete. If in doubt, please contact the dealer directly to find out if the bike is still available.

search dealer

The dealersearch cannot be used without the consent of the Google Maps API.

Please enter an address first

dealer search
reserve a bike
test a bike