GARANTIE

Registreer nu om je garantie te verlengen

GHOST-Bikes is volledig gebonden aan de wettelijke bepalingen over garantie of andere overeenkomsten die met de betreffende dealer zijn gesloten. Eventuele garantieclaims moeten ingediend worden bij de dealer waarbij de GHOST-fiets gekocht is. Mocht binnen de garantietermijn sprake zijn van een defect of schade aan een GHOST-fiets die onder de garantie valt, dan moet je contact opnemen met de betreffende dealer.  

Garantie op frames uit 2017

 

Naast de garantie die de Duitse wet voorschrijft geeft GHOST-Bikes GmbH 3 tot 5 jaar garantie op het frame, afhankelijk van de voertuigcategorie. De garantie begint bij de overdracht van de nieuwe fiets van de dealer aan de consument. Als je een beroep moet doen op je garantie, neem dan contact op met de dealer van wie je het product gekocht hebt. 

De garanties voor elke voertuigcategorie zijn als volgt:

 • 3 jaar voor frames van modellen uit voertuigcategorie 5
 • 5 jaar voor frames van modellen uit voertuigcategorie 0, 1, 2, 3 en 4

Lak, versieringen, aanvullende frameonderdelen en lagers (bij frames met volledige vering) zijn uitgesloten. De garantie beperkt zich tot de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar.  

Garantieclaims

 

Garantieclaims zijn niet geldig indien

 • er een defect of schade is die toe te schrijven is aan het niet volgen van de specificaties en aanwijzingen in de originele gebruikershandleiding.
 • er een defect of schade is die toe te schrijven is aan het gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen.
 • er een defect of schade is die toe te schrijven is aan overmacht, ongevallen, verkeerd gebruik, reparaties die niet professioneel zijn uitgevoerd, gebrekkig onderhoud, gebrek aan zorg of slijtage.
 • er zonder voorafgaande toestemming van GHOST-Bikes GmbH iets aan het product veranderd is, voor zover er een defect of schade is die daaraan toe te schrijven is.

Vervangende onderdelen en meer informatie

Met vervangende onderdelen wordt vooral het volgende bedoeld:

 • Velgen (voor fietsen met velgremmen)
 • Banden
 • Ketting
 • Kettingbladen
 • Tandwielen
 • Naaflagers
 • Trapas
 • Balhoofdstel
 • Lagersets (voor fietsen met volledig geveerde frames)
 • Kabels
 • Remschijven
 • Remblokjes
 • Handvatten
 • Zadel
 • Verloopstukken, afdichtingen en lagers in chassisonderdelen (vork, schokdempers) en verstelbare zadelpennen
 • +(oplaadbare) accu's in elektrische systemen

Bij een klacht die binnen de aangegeven garantietermijn valt, maar buiten de wettelijk verplichte garantieperiode, wordt een kapot frame hersteld of vervangen. De kosten voor de probleemoplossing, de montage van de onderdelen en het versturen van een frame binnen de aangegeven termijn worden niet gedekt of terugbetaald. 

Als een frame vervangen wordt binnen de garantietermijn gaat de garantietermijn voor het nieuwe frame in op de datum van vervanging. De garantietermijn wordt echter niet verlengd voor het hele vervoermiddel. Als een bepaald type vervangend frame niet verkrijgbaar is behoudt GHOST-Bikes GmbH zich het recht voor om voor een alternatief frame te kiezen. Dit alternatieve frame kan in vorm en kleur afwijken van het origineel, maar de waarde moet gelijk of hoger zijn. 

Deze garantie heeft geen invloed op eventuele garantieclaims.