Heroes / GHOST Factory Racing Team / Tom Wickles

Tom har haft nära band till cykelsporten sedan de tidiga barndomsåren. Under många år tävlade han aktivt, men nu arbetar han främst bakom kulisserna. Efter lärlingsutbildningen och många års arbete i en cykelbutik satte han sig på skolbänken igen och studerade ekonomi, vilket ledde honom till GHOST och GHOST Factory Racing Team. Laget hade nyligen grundats och en stark grupp cyklister skapades inom en mycket kort tidsperiod.


Bortsett från sina organisatoriska uppgifter ser Tom och hela teamet det som sin skyldighet att personligen lära känna spåren, även om detta ofta visar sig vara mycket mer än grundläggande träning när man cyklar med GFR-damerna.

Dealer

Find your GHOST bike near you

Here is a list of all authorized GHOST dealers. Just enter your zip code or city and click search to see a list of all dealers near you.

On the dealer page, you will see the available models. Please also contact the dealer directly to find out if your dream bike is available today.

Please note that we can’t guarantee that the information is up-to-date, correct and complete. If in doubt, please contact the dealer directly to find out if the bike is still available.

search dealer

The dealersearch cannot be used without the consent of the Google Maps API.

Please enter an address first

dealer search
reserve a bike
test a bike