Dealer
Login

GHOST-cyklar omfattas i grunden av de lagstadgade garantibestämmelserna eller eventuella avtal som ingåtts med respektive återförsäljare. Eventuella garantianspråk ska ställas till den återförsäljare från vilken GHOST-cykeln köptes. Om det uppstår fel eller skador på en GHOST-cykel som omfattas av garantin inom garantiperioden, vänligen kontakta respektive återförsäljare.  

Garanti på ramar från och med 2017

Garantierna är följande för varje fordonskategori:

Målning, dekorationer, ytterligare ramkomponenter och lager (för fullt fjädrande ramar) är uteslutna. Garantin är begränsad till den ursprungliga köparen och kan inte överlåtas.  

Garantianspråk

 • defekter eller skador som beror på att specifikationerna och instruktionerna i den ursprungliga bruksanvisningen inte har följts.
 • eventuella fel eller skador som beror på användning av icke-godkända reservdelar.
 • defekter eller skador som beror på force majeure, olyckor, felaktig användning, reparationer som inte utförts av en specialist, bristande underhåll, bristande skötsel eller slitage.
 • varje ändring som gjorts av produkten utan föregående samtycke från GHOST-Bikes GmbH, i den mån eventuella defekter eller skador kan hänföras till detta.

Observera ytterligare information om neonfärger

Reservdelar & ytterligare information

 • Fälgar (för cyklar med fälgbromsar)
 • Däck
 • Kedja
 • Kedjering
 • Kedjehjul
 • Navlager
 • Vevlager
 • Styrlager
 • Lagersatser (för cyklar med fullfjädrande ramar)
 • Kablar
 • Bromsskivor
 • Bromsbelägg
 • Handtag
 • Sadel
 • Reducers, tätningar och lager i chassidelar (gaffel, stötdämpare) och justerbara sadelstolpar.
 • +(uppladdningsbara) batterier i elektriska system

I händelse av en reklamation inom den fastställda garantiperioden, men utanför den lagstadgade garantiperioden, repareras eller ersätts alla defekta ramar. Kostnaden för felsökning, installation av komponenterna och för att skicka en ram inom den fastlagda tidsperioden täcks eller ersätts inte.  Om en ram byts ut inom garantiperioden ska garantiperioden för den nya ramen börja från och med dagen för bytet. Garantiperioden ska dock inte förlängas för hela fordonet. Om en viss typ av ersättningsram inte är tillgänglig förbehåller sig GHOST-Bikes GmbH rätten att tillhandahålla en alternativ ram. Denna alternativa ram kan skilja sig från originalet i form och färg, men dess värde ska vara densamma eller högre.  Eventuella garantianspråk påverkas inte av denna garanti.

Dealer

Find your GHOST bike near you

Here is a list of all authorized GHOST dealers. Just enter your zip code or city and click search to see a list of all dealers near you.

On the dealer page, you will see the available models. Please also contact the dealer directly to find out if your dream bike is available today.

Please note that we can’t guarantee that the information is up-to-date, correct and complete. If in doubt, please contact the dealer directly to find out if the bike is still available.

search dealer

The dealersearch cannot be used without the consent of the Google Maps API.

Please enter an address first

dealer search
reserve a bike
test a bike